Zoeken
Zoeken

Historie


Algemeen


Centraal in het Groene Hart van Zuid-Holland ligt Boskoop, van oudsher een belangrijk boomkwekerijgebied vol met watergangen en kleine slootjes, die vroeger als vaarweg dienden voor de Boskoopse schouw, een houten platbodem die gebruikt werd voor het transport van bomen.

Vanuit Boskoop worden tuinen en plantsoenen over de hele wereld voorzien van (sier)planten.

Historie 2 350 breed    Historie 1 350 breed
 
    Vervoer over water, ca. 1920                                                Goed verpakte bomen, klaar voor transport, 2014

De geschiedenis van de boomkwekerij gaat terug tot aan het midden van de 15de eeuw. Het begon met de kweek van vruchtbomen. Ruim tweehonderd jaar lang werden er op grond tussen de vruchtbomen aardbeien gekweekt voor levering aan alle omliggende grote steden. De sierteelt zoals we die nu in Boskoop kennen begon rond 1860. Door reizen die bekende Nederlandse plantkundigen naar het Verre Oosten maakten om daar planten te zoeken kon het sortiment belangrijk worden uitgebreid.
Onderzoeken die leidden tot de mogelijkheid planten ook in pot te kweken brachten na de Tweede Wereldoorlog grote veranderingen teweeg in de boomkwekerijsector. Automatisering, robotisering, gewijzigde verpakkingsmethodes, steeds grotere transporten en schaalvergroting kenschetsen de hedendaagse boomkwekerij.


Historie 3 350 breed    Historie 4 350 breed.
 
    Transport per trein, ca. 1920                                               Transport per moderne vrachtwagen combinatie, 2014

De geschetste ontwikkeling van de boomkwekerij is niet alleen belangrijk geweest voor Boskoop maar ook voor heel Nederland. Op tal van plaatsen in ons land zijn boomkwekerijcentra ontstaan die zorgen dat bomen en planten aftrek vinden in alle delen van de wereld.

Boomkwekerijmuseum


Bijna negentig jaar geleden, in de jaren twintig van de vorige eeuw, groeide in Boskoop al het besef voorzichtig te moeten zijn met het weggooien van voorwerpen en documenten betreffende de boomkwekerij. Vanaf 1934 werden op verschillende plaatsen al exposities gehouden over de verzamelde attributen en documenten. Ook de gemeente Boskoop zag al vroeg het belang in van een organisatie en een plek te hebben waar de geschiedenis van de boomkwekerij bewaard kon worden. De boomkwekerswoning aan het Reijerskoop 56, eigendom van de gemeente, en de achterliggende loods en kwekerij waren het begin van het Boomkwekerijmuseum. De oprichtingsakte werd op 30 januari 1974 ondertekend. 
Later in 1981 werd het Boomkwekerijmuseum in het naastliggende pand Reijerskoop 54 gehuisvest. Het pand Reijerskoop 52 werd enige jaren later verkregen. Beide panden 52 en 54 werden in 2008 door een glazenkapconstructie met elkaar verbonden en huisvesten nu onze uitgebreide permanente expositie waar bezoekers met een audiotour of groepsrondleiding meer dan 500 jaar boomkwekerijgeschiedenis kunnen beleven. De boomkwekerswoning, de loods, het afdak en de museumkwekerij geven u een beeld hoe een boomkwekersgezin woonde, leefde en werkte rond 1900.


Openingstijden:

April t/m September:
di t/m za van 10:00 - 16:30 uur

Oktober t/m Maart:
di t/m vr van 13:30 - 16:30 uur
za van 10:00 - 16:30 uur


Feestdagen gesloten.

Adres: Reijerskoop 52 - 54
2771 BR Boskoop
0172-217756


Entreeprijzen:
volwassenen € 5,00
jongeren € 2,50
kinderen 0 - 12 gratis
museumkaart gratis
audiotour gratis