Boomkwekerswoning

De boomkwekerswoning is gebouwd in 1870 op een fundering van trapsgewijs gestapelde turven. In 1971 verlieten de laatste bewoners de woning en werd de woning een gemeentelijk monument. In 1981 kreeg het museum het boomkwekerswoning in bruikleen met de verplichting de woning in te richten en te onderhouden. De inrichting ademt de sfeer van 1910, het jaar van de definitieve omslag van nuts- naar siergewassen.