De Boomkwekerswoning

Hier vindt u een impressie van een boomkwekerswoning

De authentieke boomkwekerswoning is in 1870 gebouwd op een fundering van trapsgewijs gestapelde hoogveenturven. Nadat in 1971 de laatste bewoners, boomkwekers, de woning hadden verlaten, werd deze door de toenmalige Gemeente Boskoop aangemerkt als een gemeentelijk monument. 

Na veel onderzoek werd in 1981 gekozen voor een inrichting in de sfeer van 1900-1910, de periode van de ‘grote omslag’ van nuttigheids- naar siergewassen.

Op 11 april 1981 vond de opening van het Boomkwekerijmuseum plaats door de locoburgemeester Mevrouw Stellingwerf.  In oktober 2018 is de woning geheel ontruimd. Door de gemeente Alphen aan den Rijn, de eigenaresse ervan, vond de bouwkundige renovatie plaats, de herinrichting geschiedde door het Boomkwekerijmuseum.

De heropening vond plaats op 11 april 2019 door de wethouder van Cultuur, Leo Maat.

Hier vind u een impressie van de Boomkwekerswoning