Collectie

Een belangrijke taak van het Boomkwekerijmuseum is het vormen, onderhouden en tonen van de collectie, indachtig de aansporing: “…Laat ons hun erfenis zorgvuldig bewaren.”

De collectie bestaat uit ongeveer 4.000 objecten. De meeste objecten zijn een schenking en worden vooral aangeboden op de ‘Innamedag’. Deze dag is een gezamenlijk initiatief van de Historische Vereniging Boskoop en het Boomkwekerijmuseum en vindt jaarlijks plaats tijdens de Nationale Museumweek in april.

De collectiebeheerder bepaalt of het aangeboden object past in de collectie. Niet alle geschonken objecten kunnen worden getoond. Deze worden bewaard in de depots. Sinds 2016 beschikt het museum samen met de Historische Vereniging Boskoop over een geconditioneerde ruimte.

Drie werkgroepen houden zich bezig met de collectie:

  • De werkgroep collectievorming
  • De werkgroep conserveren
  • De werkgroep registratie en archivering