Permanente expositie

Deze schatten kunt u te allen tijde bewonderen in het Boomkwekerijmuseum

Vanaf 1222, toen Graaf Willem I de heerlijkheid Buckiscope schonk aan de Abdij van Rijnsburg heeft Boskoop zich ontwikkeld tot een bijzondere plek in de agrarische en boomteeltsector. In de permanente expositie krijgt u een goed beeld van de boomkwekerij in verleden, heden en toekomst.

Wonen rond 1900

In de boomkwekerswoning, gebouwd in 1870 op een fundering van turven, krijgt u een heel goed beeld van het wonen en leven van een boomkwekersgezin in relatief goeden doen rond 1910. Bezoek de kamers en vorm u een beeld van hoe er in die tijd geleefd werd.

Bekijk de keuken en bijkeuken en laat u verrassen door de inrichting en de gebruiksvoorwerpen die laten zien hoe het huishouden in die tijd werd gedaan. Daarachter bevindt zich het buitentoilet, de zogenaamde plee, boven de sloot. Het water uit de sloot werd gebruikt om de klompen af te spoelen of de groente te wassen. Erg hygiënisch ging het er in die tijd niet aan toe.

De schouw, het traditionele transportmiddel in de Boskoopse boomkwekerij

Rechts naast de loods tonen wij u filmbeelden, foto’s en een constructietekening van de schouw, het bij uitstek geschikte transportmiddel over het water in de Boskoopse boomkwekerij in vroeger jaren.

De zachte veengrond maakte het onmogelijk de producten per wagen of truck van achter de kwekerij naar voren bij de weg te brengen. De vele slootjes tussen de kwekerijen waren echter ideale transportwegen voor vervoer per schuit naar de weg of naar het overlaadstation van de spoorwegen. De film laat u de constructie van een schouw zien in 1981. De benamingen van de diverse onderdelen worden weergegeven op een ruwe constructietekening.