Permanente collectie

Deze schatten kunt u te allen tijde bewonderen in het Boomkwekerijmuseum.

Vanaf 1222, toen Graaf Willem I de heerlijkheid Buckiscope schonk aan de Abdij van Rijnsburg heeft Boskoop zich ontwikkeld tot een bijzondere plek in de agrarische en boomteeltsector. In de permanente expositie krijgt u een goed beeld van de boomkwekerij in verleden, heden en toekomst.

De boomkwekerswoning

De woning is gebouwd in 1870 op een fundering van turven en geeft een goed beeld van het wonen en leven van een redelijk welvarend boomkwekersgezin rond 1910.

De sloot naast de woning had vele functies: het water diende na zuivering als drinkwater. De plee, het buitentoilet, staat boven de sloot. Het water werd ook gebruikt om de klompen schoon te maken, de was te spoelen en groente te wassen.

De kwekerij

De kwekerij achter het museum is een vollegrondkwekerij en nog steeds in bedrijf. De bomen- en plantensoorten die hier staan, kwamen voor op een kwekerij rond 1910.

De loods

De loods was de werkplaats van de kweker. Er staan authentieke gebruiksvoorwerpen opgeslagen die gebruikt werden in de boomkwekerij rond 1910. In de winter verwarmde de kachel de ruimte waardoor de kweker onder behaaglijke omstandigheden zijn winterstek kon maken. De vloer is om praktische redenen nu bedekt met schelpen; oorspronkelijk had de loods een aarden vloer.

De werf

De zachte veengrond maakte het onmogelijk producten per wagen of truck van de kwekerij naar de weg te brengen. De vele slootjes tussen de kwekerijen waren echter ideaal voor vervoer per schouw naar de weg of naar het overlaadstation van de spoorwegen. Rechts naast de loods is een kleine werf met een schouw.