Vrienden

Steun het Boomkwekerijmuseum

Vriend worden van het Boomkwekerijmuseum

Het Boomkwekerijmuseum ligt in het centrum van het Groene Hart en is uniek in Nederland. Met de hulp van meer dan tachtig vrijwilligers bewaakt en bewaart het museum de cultuurhistorische waarde van de Nederlandse boomkwekerij.

Wil jij ook dat het museum deze taak blijft vervullen? Steun ons dan en wordt onze vriend.

Individueel lidmaatschap

Je bent al vriend voor minimaal € 50 per jaar. Samen met je partner krijg je op vertoon van je vriendenpas

  • gratis toegang
  • korting op het tarief van activiteiten
  • korting op het tarief voor gebruik ontvangstruimte bij familiefeest, jubileum, bedrijfspresentatie enz.
  • onze digitale nieuwsbrief

Aanmelden

Als u onze vriend wilt worden en zo het werk van onze vrijwilligers wilt steunen, meldt u dan aan via de site, bij de balie, telefonisch 0172 217756 of per e-mail info@boomkwekerijmuseum.nl.

Een ‘vriendenpas’ ontvangt u op uw huis- of bedrijfsadres na ontvangst van uw jaarbijdrage op bankrekening NL21 RABO 0309 8040 00 t.n.v. Stichting Boomkwekerijmuseum.

Een donateurschap geldt steeds voor een periode van een jaar en wordt automatisch verlengd, tenzij u het vóór 1 januari van het nieuwe jaar schriftelijk hebt opgezegd.

 

 

Aanmeldformulier ‘Vriend worden van het Boomkwekerijmuseum’