Vrienden

Steun het Boomkwekerijmuseum

Vriend worden van het Boomkwekerijmuseum
Het Boomkwekerijmuseum is een bijzonder museum gelegen in het centrum van het Groene Hart. Het bijzondere van het Boomkwekerijmuseum is dat het in Nederland enig in zijn soort is en dat ± 80 vrijwilligers ervoor zorgen dat zonder overheidssubsidies het behoud van de cultuurhistorische waarde van de Nederlandse boomkwekerij mogelijk is.

Elk jaar worden nieuwe objecten aan de permanente collectie toegevoegd. Tijdelijke exposities, workshops en lezingen maken het de moeite waard het museum meerder keren per jaar te bezoeken. 

Hebt u een hart voor groen en cultuur? Steun ons dan door vriend te worden van het museum.

Wij kennen drie soorten donateurschappen:
Individueel donateurschap
Tegen een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 15,00 kunt u samen met uw partner op vertoon van de vriendenpas elk jaar genieten van de volgende voordelen:
* Gratis toegang tot het museum
* Korting op het tarief van activiteiten
* Korting op tarief voor gebruik ontvangstruimte bij familiefeest, jubileum, bedrijfspresentatie enz.
* Toezending nieuwsbrief

Gezinsdonateurschap
Tegen een jaarlijks bedrag minimaal € 30,00 kunnen vijf personen uit uw gezin op vertoon van de vriendenpas elk jaar genieten van de voordelen als hiervoor vermeld.

Bedrijfsdonateurschap
Tegen een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 50,00 kunnen een nader overeen te komen aantal medewerkers of relaties van het bedrijf op vertoon van de vriendenpas elk jaar genieten van de voordelen als hiervoor vermeld.

Bij belangstelling
Hebt u belangstelling om ‘vriend’ te worden van ons museum en zo het werk van onze vrijwilligers te steunen, meldt u dan aan door het aanmeldformulier digitaal in te vullen. U kunt natuurlijk ook een aanmeldingsformulier invullen aan de balie van het museum of u aanmelden per telefoon.

Een ‘vriendenpas’ ontvangt u op uw huis- of bedrijfsadres na ontvangst van uw jaarbijdrage op bankrekening NL21 RABO 0309 8040 00 t.n.v. Stichting Boomkwekerijmuseum.

Een donateurschap geldt steeds voor een periode van een jaar en wordt automatisch verlengd, tenzij u het vóór 1 januari van het nieuwe jaar schriftelijk hebt opgezegd.

 

 

Aanmeldformulier ‘Vriend worden van het Boomkwekerijmuseum’