Historie

Ontstaansgeschiedenis van het museum

Het gebied van Boskoop en omgeving heeft al sedert de late Middeleeuwen in de agrarische- en boomteeltsector een bijzondere plaats: de ‘Sierteeltregio Boskoop e.o.’ is daarmee tevens een erfgoed, dat ziet op een cultuur, uit vroeger tijd doorgegeven.

Het is een materieel erfgoed: de teelt, de gronden, de aan de boomkwekerij gerelateerde voorwerpen, de monumenten, het landschap. Ook is het een immaterieel erfgoed: de denkwijze, de tradities, de daaraan verbonden gebruiken, verhalen en gewoonten. Een erfgoed is van belang omdat het de huidige generatie een beeld geeft van het verleden en omdat het kan bijdragen aan de culturele identiteit.

Het Cultureel Erfgoed Sierteeltregio Boskoop wil het Boomkwekerijmuseum bewaken: “Aan onze voorouders de Entlieden danken wij ons kwekerscentrum Boskoop. Laat ons hun Erfenis zorgvuldig bewaren”.

Nadere informatie ontstaansgeschiedenis

Zo’n honderd jaar geleden beseften inwoners van Boskoop de waarde van voorwerpen en documenten die betrekking hebben op de boomkwekerij.

Vanaf de jaren twintig wist Willem de Ruijter een interessante collectie tuingereedschappen op te bouwen.

In 1934 stichtte de in 1908 opgerichte studentenvereniging ‘Arbori Cultura’ van de Hogere Tuinbouwschool in Boskoop een museumfonds.

Veel werd opgeslagen op de zolder van het gemeentehuis. Exposities vonden plaats in de jaren dertig, veertig en vijftig. De gemeente Boskoop ondersteunde verschillende initiatieven.

In de jaren zestig werd een ‘Museale groep’ gevormd; in januari 1974 werd de stichting ‘Boomkwekerijmuseum’ opgericht.

In 1981 kregen het museum en de VVV gezamenlijk het gemeentelijke pand aan het Reijerskoop nr. 54 in bruikleen, het zogenaamde ‘Marijnenhuis’. Het museum richtte de naastgelegen boomkwekerswoning in. De woning is een gemeentelijk monument en nog steeds eigendom van de gemeente Boskoop, nu Alphen aan den Rijn. Met de museumkwekerij, de loods, het afdak en de werf ontstond zo naast en achter het museumgebouw een aantrekkelijk buitendeel.

In 2001 werd het naastgelegen pand nr. 52 in eigendom verkregen.

In 2004 werd het Boomkwekerijmuseum een geregistreerd museum.

In 2007/2008 werd pand nr. 52 ingrijpend verbouwd en met een kasachtige constructie verbonden met pand nr. 54. Dankzij financiële steun van het bedrijfsleven in de sierteeltregio Boskoop was de verbouwing mogelijk.

In de winter van 2018/2019 werd de boomkwekerswoning gerestaureerd en opnieuw ingericht.