Bidbook

Bidbook Boomkwekerijmuseum, “Blik op de toekomst, geworteld in het verleden”

In dit Bidbook presenteren wij onze plannen voor de toekomst met als doel potentiële maatschappelijke investeerders en vrijwilligers  enthousiast te maken en aan ons te binden…!