De Boomkwekerswoning

Hier vindt u een impressie van een boomkwekerswoning

De boomkwekerswoning is in 1870 gebouwd op een fundering van trapsgewijs gestapelde turven. Nadat in 1971 de laatste bewoners, boomkwekers, de woning hadden verlaten, werd deze door de toenmalige gemeente Boskoop aangemerkt als een gemeentelijk monument.

Na veel onderzoek werd in 1981 gekozen voor een inrichting in de sfeer van 1900-1910, de periode van de ‘grote omslag’ van nuttigheids- naar siergewassen.