Tijdelijke expositie

Aanwinstententoonstelling

In de tijdelijke exposities komen onderwerpen aan bod die gerelateerd zijn aan groen en cultuur.

Vanaf  24 januari in het museum:

Selectie uit 10 jaar schenkingen

Geregeld wordt het Boomkwekerijmuseum verrijkt met schenkingen. De jaarlijkse ‘innamedag’ is een groot succes en levert tal van prachtige in aanwinsten op. In 2020 is de ‘innamedag’ op 25 april, zoals altijd tijdens de Nationale Museumweek. Maar ook tussentijds weten gulle gevers de weg naar het museum te vinden.

Met de Aanwinstententoonstelling eert het museum alle schenkers. Dankzij die schenkingen krijgt de geschiedenis van de boomkwekerij en de boomkweker een steeds duidelijker gezicht.

De tentoonstelling presenteert een selectie van voorwerpen, foto’s, boeken en documenten die de afgelopen tien jaar aan de collectie van het museum zijn toegevoegd. Een uiterst gevarieerd aanbod van objecten vertelt boeiende verhalen over en belicht verschillende kanten van de geschiedenis van de boomkwekerij.

Ruim aandacht is er voor de geschiedenis van de Rijks Middelbare Tuinbouwschool. Doctor Jacobi was de directeur van 1939 tot 1952. Hij schreef in die periode ‘Plantkunde voor Tuinbouwscholen’ met daarin tekeningen van zijn hand. De originele tekeningen zijn in het bezit van het museum, de expositie toont replica’s. Het Wellantcollege schonk een ladekast met daarin opgezette vlinders, kevers en andere insecten.

Plant Publicity Holland (PPH) heeft veel betekend voor de promotie van de boomkwekerij. Vele objecten getuigen daarvan. PPH had als taak in binnen-en buitenland collectief promotie te maken voor de Nederlandse boomkwekerij. Daartoe nam PPH deel aan binnen- en buitenlandse vakbeurzen en tentoonstellingen. Zij zorgde voor promotiemateriaal, organiseerde reclamecampagnes en was verantwoordelijk voor de persvoorlichting. Eind 2012 wordt het Productschap Tuinbouw opgeheven. Dit betekende ook het einde van PPH, omdat het Productschap er de financier van was.

In de zogenaamde noordvleugel hangt werk van bekende Boskoopse kunstenaars. Uiteraard is het onderwerp de boomkwekerij. Ook zijn er historische foto’s. Tezamen geven schilderijen en foto’s een mooi en interessant beeld van de boomkwekerij en de kweker.

 

De komende tijdelijke exposities vindt u onder agenda.