Collectie

Collectievorming; Registratie en archivering; Conserveren; Depot(s)

Een belangrijke taak van het Boomkwekerijmuseum is en blijft het vormen, onderhouden en tonen van de collectie, indachtig de aansporing: “…Laat ons hun erfenis zorgvuldig bewaren.”
Niet alleen tijdens de jaarlijkse ‘Innamedag’ (steeds in april, samen met de HVB) worden voorwerpen aangeboden. Nu het Boomkwekerijmuseum een grotere naamsbekendheid heeft, gebeurt dat ook veel en vaak tussendoor. 

Door de collectiebeheerder wordt wat is aangeboden, beoordeeld op nut/bruikbaarheid enz. De collectie van het museum bestaat uit ongeveer 4.000 objecten. Voor zover niet uitgestald in de permanente expositie, de boomkwekerswoning, de loodsen of een tijdelijke expositie, bevinden deze zich in een depot boven het museum of in gehuurde depots.
Vrijwel iedere maandagochtend is een werkgroep bezig met onderzoek, registratie en onderhoud van tot de vaste collectie behorende voorwerpen.

De opslag in klimatologisch/conditioneel geschikte ruimten is noodzakelijk. Daarom werd in 2016 samen met de Historische Vereniging Boskoop extra depotruimte gehuurd en geschikt gemaakt. Het wordt wel vaker betoogd maar het is en blijft gewenst dat te benadrukken: musea in Nederland pogen met exposities en evenementen bezoekers aan te trekken, maar we mogen niet vergeten dat musea allereerst en vooral gaan over continuïteit.

Naast de werkgroep collectievorming, die zich samen met de collectiebeheerder bezighoudt met het verkrijgen en beoordelen van aangeboden voorwerpen, zijn er nog twee werkgroepen die zich met de museumschatten bezighouden: 
– de werkgroep conserveren (o.a. schoonmaken, behandelen, zo goed mogelijk bewaren);
– de werkgroep registratie en archivering.