Bijzondere boeken

Unieke collectie boeken in het Boomkwekerijmuseum

De oudste boekwerken stammen uit de 18e eeuw, 28 in getal. Het oudste is het in 1719 verschenen boek ‘Queek-Konst van boomen, heesters en bloemgewassen ofte derzelver algemeene vermeerdering’ van George Andreas Agricola.

Ook aanwezig is de in 1778 uitgegeven vierdelige ‘Katechismus der Natuur’ geschreven door J.F. Martinet, wetenschapper en predikant, waarin aandacht wordt gevraagd voor ”… het beroemde dorp Boskoop …”.

Op het gebied van de dendrologie (de leer van bomen en andere houtige gewassen) is het nodige te vinden. Talrijk zijn de vooral in de negentiende eeuw uitgegeven boeken met nauwkeurige beschrijvingen van bomen en planten. Er is een grote collectie studieboeken van de voormalige Rijkstuinbouwschool. Een aparte afdeling zijn werken die door Boskoopse auteurs geschreven zijn. Ook zijn er boeken met handtekeningen of ex librissen van bekende Boskopers uit het verleden.

Fraai geïllustreerde catalogi en ander drukwerk geven een beeld van wat kwekers in de loop van de geschiedenis te bieden hadden.

De collectie rekeningen en brieven van kwekers, met doorgaans prachtige briefhoofden en typografie, is bijzonder groot.