Projectsponsoring

Wat willen we gaan doen .
Toelichting Projectonderdelen Museum Nieuwe Stijl

Museum Schatten:

Het Boomkwekerijmuseum heeft de zorg voor ruim 4500 museale objecten,  die voor een belangrijk deel liggen opgeslagen in diverse geïmproviseerde depots in Boskoop.
Binnen de geplande uitbreiding van het museum bestaat de mogelijkheid deze centraal onder te brengen in een depot. Hier worden de museale objecten schoongemaakt, gerestaureerd, opgeslagen en bewaard onder de door de museumvereniging voorgeschreven omstandigheden. Het Boomkwekerijmuseum werkt bij het realiseren van het depot nauw samen met de Historische Vereniging Boskoop. Voor dit depot met bijbehorende werkruimten vragen wij u een bijdrage.

De totale kosten van dit project Museum Schatten zijn € 100.000,-

Museum Culinair

Het Boomkwekerijmuseum faciliteert veel bijeenkomsten, workshops en lezingen. Met straks een Educatief Centrum als uitbreiding krijgt het museum de mogelijkheid meer groepen en grotere groepen te ontvangen. Dit vraagt een aanzienlijke verbouwing en een geheel nieuwe inrichting. Te denken valt aan een keukenvoorzieningen, de hiervoor benodigde installaties, sanitaire voorzieningen, garderobe en uiteraard passend meubilair. Voor het realiseren van dit Educatief Centrum waar de bezoeker graag komt voor een hapje en een drankje vragen wij u een bijdrage.

De totale kosten van dit project Museum Culinair zijn € 75.000.-

Museum Duurzaam

Het Boomkwekerijmuseum zal de komende jaren werken aan een verduurzaming van haar panden. Zeker ook gelet op de huidige energieprijzen is dit een dringende noodzaak. Naast de bestaande panden van het museum zal ook de verduurzaming van de uitbreiding van het museum een forse inspanning vragen. Wij onderzoeken subsidiemogelijkheden en zullen ook zelf flink investeren. In deze transitie richten wij ons met name op het aanbrengen van zonnepanelen, het ombouwen van onze installaties en een isolatieprogramma. Verder zullen onze gebouwen een groene aankleding krijgen en zal het Museumplein klimaat adaptief worden ingericht en een etalage vormen van de hedendaagse boomkwekerijsector. Helpt u ons deze verduurzamingklus te klaren?

De totale kosten van dit project zijn € 100.000,-

Museum Educatief

Het Boomkwekerijmuseum wil haar educatief karakter versterken en daardoor meer doelgroepen aantrekken.
De exposities worden interactiever meer eigentijdse van opzet. Met een Educatief Centrum is een directe verbinding gelegd met een leerzame en inspirerende buitenruimte. Een actueel programma-aanbod speelt in op eigentijdse thema’s

Met niet alleen thema’s als duurzaamheid, klimaatverandering en biodiversiteit, maar ook nieuwe ontwikkelingen in de boomkwekerijsector.  Een vernieuwd aanbod dat is afgestemd op nieuwe doelgroepen zoals het voortgezet onderwijs en volwassenen.
Bent u bereid tot een maatschappelijke investering, een investering in onze toekomst.
Het project Museum Educatief is begroot op € 75.000,-