Voor scholen

Rondleiding door het Boomkwekerijmuseum

Het museum heeft een programma ontwikkeld voor scholen (doorgaans voor leerlingen van een Basisschool groep 8 en van een VO-brugklas); onderdeel is een educatieve rondleiding, vaak ook in het kader van Natuur & Milieueducatie (NME). Hierbij hoort een speurtocht ter verwerking van de informatie waarmee de leerlingen zelf aan de slag kunnen.

Desgewenst worden aan leerlingen informatie en materiaal verstrekt voor het maken van een werkstuk en/of het houden van een spreekbeurt.

Aanmelden voor een klassenbezoek: 0172 217756 of  info@boomkwekerijmuseum.nl ter attentie van Mw. E. Janssen en/of Mw. M.Schinkel